ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Βωβούσα Ιωαννίνων Τ.Κ. 440 14
Κινητό τηλέφωνο: 6988629939 – 6976867042
Τηλέφωνο: 2656 023003
Email: dxatzis@hotmail.com
Email: info@kerasies.gr

ΧΑΤΖΗΣ – ΣΤΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε.Ε.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ
(ΜΗΤΕ: 0622Κ124Κ0144001)